Đã hoàn thành

-Native Norwegian speakers needed

Được trao cho:

bradskivw

Native norwegian. My son has a microphone he uses recording singing so should be ok quality.

$22 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
1.7