Đang Thực Hiện

Translate 4717 words into norway

8 freelancer đang chào giá trung bình €127 cho công việc này

€120 EUR trong 2 ngày
(31 Đánh Giá)
5.5
€100 EUR trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4
€110 EUR trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.9
€155 EUR trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
€120 EUR trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
1.1
€100 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
€155 EUR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
€155 EUR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0