Đang Thực Hiện

Translate 4717 words into norway

Đã trao cho:

StianRBr

A proposal has not yet been provided

€100 EUR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

9 freelancer đang chào giá trung bình €124 cho công việc này

€120 EUR trong 2 ngày
(29 Đánh Giá)
5.4
€110 EUR trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.9
€155 EUR trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
€120 EUR trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
1.1
€100 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
€155 EUR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
€155 EUR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
€100 EUR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0