Đã Đóng

Aplikasi absensi android

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp4444444 cho công việc này

andryk2008

A proposal has not yet been provided

Rp3333333 IDR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
polarjin2017

Hi Relevant Skills and Experience I have skills in bar code and good in software Proposed Milestones Rp5555555 IDR - 2

Rp5555555 IDR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0