Đã hoàn thành

Fix an ipad app _ Subfolder crash

I have an ipad app to fix.

Basically, this app browses files inside and ftp (files, folders and users are managed by a php/mysql webservice).

The problem is that app crashes when I try to enter the 2nd level folders.

This should be fixed.

Thanks,

d

Kĩ năng: iPad, Objective C

Xem nhiều hơn: objective c mysql, ipad app, ipad app php, app fixed, app ftp, ftp app, php mysql webservice, webservice php mysql, basically app, webservice app, objective app, fix app, objective webservice, Php mysql app, ipad fixed app, objective ipad app, php mysql ipad app, fix crash ipad, ipad ftp, ipad php, php ipad, ipad problem, ipad fix, fix ipad crashes, crash app ipad

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Campagnola Emilia, Italy

ID dự án: #1731925

Được trao cho:

TopOfStack

Hi i m interested for the job.

$300 USD trong 2 ngày
(47 Đánh Giá)
7.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $190 cho công việc này

bolshedvorsky

Hi, I'm able to fix your bug.

$100 USD trong 5 ngày
(39 Nhận xét)
6.4
joynai

Hey, We have expert team regarding to your project. Please check PMB for detail bid !!! Thanks.

$170 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0