Đã Đóng

IOS AirPrint ane development

We need to develop an Adobe Air .ane extension to hook into our existing application. The ane should

allow for passing a ByteArray and printing it through AirPrint on the IPad.

Pretty straight forward.

Kỹ năng: iPad, Objective C

Xem thêm: adobe air ios airprint, ane printing, forward air, airprint adobe air ane, adobe air ane airprint, air ios airprint, need develop ios, ios ipad, extension develop, ane ios, hook application, ane adobe ios, adobe ane ios, extension air, ios air, air ane, air ios ane, ios ane, adobe ane, ane air, develop ios application, adobe air ane, develop ios, adobe air printing ipad, objective hook

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Jordan

Mã Dự Án: #1608815

1 freelancer đang chào giá trung bình $600 cho công việc này

SICS

Please check the private message

$750 USD trong 13 ngày
(2 Đánh Giá)
3.8
antondobra

Hello Sir, Please check PMB for listing and confident to complete the project with quality services.. Best Regards

$600 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tiabrains

Dear Sir/Madam, Please check your inbox.Best Regards, TIA Team.

$750 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0