Đang Thực Hiện

Make a iPad Build

I want to make a build from a ipad source code to test on two ipad devices. I provide you source code and two ipad udid.

you provide the ipa.

Kỹ năng: iPad, Objective C

Xem thêm: udid, make two, make a, ipa, source code build, ipa source code, source code ipa, ipad objective source, test ipad, want ipad, build ipad, ipad code, onlycola, objective ipad, ipad source, ipad objective, ipad source code, source code ipad, make source code, build exe code, build morse code java, build morse code tree, build html code generator, build executable code

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) hong kong, Hong Kong

Mã Dự Án: #1632524

Đã trao cho:

deviphoneipad

Hi! Let me do it for you as discussed. Thanks

$30 USD trong 2 ngày
(86 Đánh Giá)
6.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sanjana17

Please see PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
idroiddeveloper

Have 2+ years of iOS development experience right from development to appstore submission.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0