Đã hoàn thành

Make a iPad Build

I want to make a build from a ipad source code to test on two ipad devices. I provide you source code and two ipad udid.

you provide the ipa.

Kĩ năng: iPad, Objective C

Xem nhiều hơn: udid, make two, make a, ipa, source code build, ipa source code, source code ipa, ipad objective source, test ipad, want ipad, build ipad, ipad code, onlycola, verifone sdk access test devices, objective ipad, ipad source, ipad objective, ipad source code, source code ipad, make source code, want copy websites design code, build zip code radius script, build exe code, using binary tree build morse code database, want add google analytics code zencart

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) hong kong, Hong Kong

ID dự án: #1632524

Được trao cho:

deviphoneipad

Hi! Let me do it for you as discussed. Thanks

$30 USD trong 2 ngày
(86 Đánh Giá)
6.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sanjana17

Please see PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
idroiddeveloper

Have 2+ years of iOS development experience right from development to appstore submission.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0