Đã Đóng

Viết module View MineCraft Skin in 3D

Viết lại moudule minecraft skin in 3D, và có thể rotate nó bằng finger. Giống với màn hình detail trong app này [url removed, login to view]

Ngôn ngữ yêu cầu: Objective C

Đây là 1 file minecraft skin texture mẫu: http://mcpehub.com/uploads/posts/skins/557107bd73daadgq.png
Cần phải từ hình này, dùng OpenGL view nó dưới dạng 3D giống app phía trên

- This is template of skin texture: http://minecraft.gamepedia.com/File:Skintemplate.png
- This is 1 skin of minecraft to test (spider man skin): http://mcpehub.com/uploads/posts/skins/557107bd73daadgq.png
- Texture skin minecraft: http://minecraft.gamepedia.com/Skin

Kĩ năng: Objective C, OpenGL

Xem nhiều hơn: objective c com, 3D module, https itunes apple com app baldbooth id397336795, itunes apple giftsongswizard recipient email, itunes apple app racing id443893981, apple com template joomla, template apple com joomla, apple com joomla template, yowza http itunes apple app mobile coupons id312021877, online skin editor minecraft, online minecraft skin editor minecraft, skin online minecraft, skin edit minecraft, skin editor minecraft, drupal view custom module, whmcs registrar module name com, virtuemart view cart module, view reviews www autotask com, ta data view lamp module ta dataview ta, pay view joomla module

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #10953660

1 freelancer đang chào giá trung bình $178 cho công việc này

lvgeng

Considering the requirements it appears that you want an application for Mac or iOS. But first I might be able to offer you a webgl version as example. Here is an example hosted on heroku. [login to view URL] Thêm

$178 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0