ClaudeAdido - 23/09/2023 11:49 EDT

Đã Đóng Đã đăng vào 5 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Entreprenariat:Vente en détail, en gros

Odd Jobs Quản lý website Thử nghiệm trang web WordPress

ID dự án: #37224577

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình€30 cho công việc này

lucasbriandbr1

Pourquoi moi? Je suis un expert en React.js, une technologie qui permet de gérer facilement les sites et les applications. Ce domaine me passionne et j'ai donc beaucoup d'expérience en la matière, ce qui est idéal pou Thêm

€29 EUR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0