Đã Trao

Online auction system

an online auction system with both live bidding and normal listing/ bidding, something similar to Christie auction house (live bidding and common listing/bidding). the website should be developed in .NET (C#) and Ms sql.

users cosist of seller (who list their own items), buyer and admin (manage the site)

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, SQL

Xem nhiều hơn: online auction system, online buyer site, online auction sql, online sql, online buyer, buyer online, auction online, auction and bidding, bidding auction, something common, auction|net, system admin sql, online auction net, online auction website, net auction site, net auction house system, auction house system, live auction site net, auction website net, website auction bidding, auction bidding, users auction, sql website system, auction bidding net, auction house

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Malaysia

ID dự án: #1632782

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

best1

Hired by the Employer

$200 USD trong 14 ngày
(41 Nhận xét)
7.8