Đã Trao

Online auctioning system

an online auction system with both live bidding and normal listing/ bidding, something similar to Christie auction house (live bidding and common listing/bidding). the website should be developed in .NET (C#) and Ms sql.

users cosist of seller (who list their own items), buyer and admin (manage the site)

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, SQL

Xem thêm: online buyer site, online sql, online buyer, buyer online, auction online, something common, system admin sql, online auction net, online auction website, online auction sql, net auction house system, auction house system, live auction site net, auction website net, sql website system, auction bidding net, auction house, online auction site, online live auction bidding, sql online site, online seller, online bidding site, online auction system, bidding system website, bidding system

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Malaysia

Mã Dự Án: #1632851

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

technosystem

Hired by the Employer

$200 USD trong 14 ngày
(50 Đánh Giá)
8.7