Đang Thực Hiện

Only For Fatima!

Hello FatimaelZahraa!

Our Company Have decided to offer you a permanent job for customer support.

For this reason We are hiring you on GAF.

Please accept the project and Let us know.

Regards,

Jason.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, Bán hàng

Xem thêm: jason, fatima, please accept letter, please accept placeholder discuss, please accept letter application

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, United States

Mã Dự Án: #1647587

Đã trao cho:

fatimaelzahraa

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(8 Đánh Giá)
0.5