Đã Trao

Open Cart Design Lab

Hey Muhammad, this requirement is exactly similar to the one that you've recently submitted a bid on. We need a design lab integration on Open Cart or Joomla, how much would it cost? I saw your bid of $350 on the earlier project.

Kỹ năng: ActionScript, Adobe Flash, HTML5, Joomla, Thiết kế trang web

Xem thêm: lab design, exactly similar, open bid, project muhammad, open cart design integration, open cart project, cart similar, joomla cart integration, open cart design, design integration joomla, average cost joomla design, design f, cart project cost, cart joomla integration, joomla project requirement, joomla integration freelance cost, cart design integration, mediawiki joomla integration, lifetype joomla integration

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kathmandu, Nepal

Mã Dự Án: #1747757

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

Muhammad1

Hired by the Employer

$300 USD trong 2 ngày
(73 Đánh Giá)
7.1