Build a Website

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần tuyển 1 bạn custom giao diện mặc định opencart.

Lương : 300k/ ngày

Open Cart

ID dự án: #12980050

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$503 cho công việc này

reddysir2016

Greetings !! I would really like to discuss the scope of your product in details with you, so that I also have a complete insight of your vision for the same. Moreover, I can suggest you some additional features that Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0