Đã đóng

nopcommerce

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM41 MYR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM26 - RM50 MYR / hour
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I would like to do customization work on nopcommerce shopping cart.

Changing the current shopping cart experience from pure product base to event and ticketing experience. Meaning, customer can choose a "manufacturer", and all product related to the manufacturer would appear in a list view with the quantity selection (-/+ buttons) and the add to cart button next to it.

Please connect with me if anyone is interested. Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online