Đang Thực Hiện

389651 BOXI Help

Need help with Business Objects XI.

If you don't know what BOXI is, please don't bid.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Oracle

Xem nhiều hơn: oracle business, Business objects, oracle help, boxi

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét )

ID dự án: #2135502

Được trao cho:

starsoftworld

Hello Maksim, As discussed Regards

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0