Đang Thực Hiện

133293 convert oracle DB to mySQL DB

I have 2 Oracle dump files that I require converted to mySQL. If you have experience with this, please bid, and leave a PMB.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Oracle

Xem nhiều hơn: mysql db, converted mysql, mysql converted, dump convert, mysql oracle, Oracle MySQL, pmb mysql, files db, convert mysql db, convert files pmb, convert pmb, convert oracle, dump files, mysql convert, convert mysql, convert files mysql, convert mysql mysql, dump mysql

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Edmonton, Canada

ID dự án: #1879464