Đang Thực Hiện

OSC Mod

I would like to add a text field on the OS Commerce checkout

page.

Im using the MS2 2.2 release of OSC

Kỹ năng:

Xem thêm: osc mod, mods f, mod osc, goweb, add checkout commerce, osc add, commerce checkout, commerce text, page checkout osc, page commerce, osc page checkout, commerce page checkout, commerce osc, osc add field, commerce mod, mod text, mistersoft, commerce add, osc commerce

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Grawn, United States

Mã Dự Án: #18236

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

mistersoft

Please provide more details in PM. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(480 Đánh Giá)
4.5
jobonline

Hi, let me get it done QUICKLY! regards

$35 USD trong 0 ngày
(69 Đánh Giá)
4.5
artsnlogic

Have fairly good experience of doing that. Very easy job. ~Wadaan~

$30 USD trong 0 ngày
(29 Đánh Giá)
0.0