Đã hoàn thành

328286 OsCommerce Modification

I need a sales price strike through competent for my oscommerce website. I need to be able to display the actual price with the price strike through and then it displaying the new price.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, OSCommerce

Xem nhiều hơn: oscommerce website modification, price website modification, competent sales, modification oscommerce, oscommerce display, oscommerce modification, oscommerce strike price, strike

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #2074094

Được trao cho:

guddbar

Hello, Let's do it. Thanks..

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
3.0