Đã hoàn thành

270411- small html adjustment

Hi,

I need you to fix a small problem in the shopping cart page in my cre loaded b2b shop. You need to align the products info, price and total with the corresponding headlines.

See attached pic.

Regards

Søren

Kĩ năng: CRE Loaded, HTML, OSCommerce

Xem nhiều hơn: cart html, shopping html, html info, small problem fix, small pic, need adjustment, small shop, b2b shopping cart, shopping cart b2b, oscommerce price cart, pic html, oscommerce problem shopping cart, shopping cart html page, cre loaded html, shopping cart problem oscommerce, small html, 270411, price products cre loaded, html javascript total price, cre loaded shopping cart price, oscommerce fix products, oscommerce products problem, cre loaded shopping cart, oscommerce shopping cart problem, cart problem oscommerce

Về Bên Thuê:
( 64 nhận xét ) sabro, Denmark

ID dự án: #1039170

Được trao cho:

eelance

i can fix those for you.

$30 USD trong 0 ngày
(123 Đánh Giá)
5.9

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jqMike

Can do it quickly. Please contact me.

$30 USD trong 0 ngày
(36 Nhận xét)
6.7