Đã Đóng

Barcodes | Lot Traceability | Review

5 freelancer đang chào giá trung bình £18 cho công việc này

£18 GBP trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
3.6
£17 GBP trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.2
mahamudrony

Hi, I am expert Graphic Designer, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator master with 7 years professional experience. To check my design quality just click my portfolio link: https://www.freelancer.com/u/mahamudrony. Thêm

£20 GBP trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
£18 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
£18 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0