Thiết kế bao bì mỹ phẩm - 19/06/2020 06:07 EDT

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

THIẾT KẾ BAO BÌ MỸ PHẨM

Yêu cầu designer đã từng thiết kế ít nhất 3 sản phẩm bao bì trở lên

- Thiết kế: thiết kế bao bì bao gồm thiết kế thân tuýp và vỏ hộp.

- Yêu cầu: Sản phẩm dạng tuýp 200ml, kem body dừa

- Cách làm việc: gửi behance (có các sp bao bì đã thiết kế) về mail: nguyenmth@[login to view URL]

- Deadline: không có, miễn là sản phẩm chất lượng

- Ngân sách: không giới hạn.

Thiết kế bao bì

ID dự án: #26141879

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở