Purchase an item and ship it to me.

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need you to go to a store and buy an item to ship to me. The store is requiring in-store pick up and I don’t live near by.

Đóng gói & Vận chuyển Car Driving Bicycle Courier Car Courier Courier Lao động phổ thông Local Job Motorcycle Courier Odd Jobs Shipping Mua sắm Van Courier

ID dự án: #37494804

Về dự án

1 đề xuất 3 tuần trước đang mở

Địa điểm: Kutztown, United States

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

maheshyagandla17

Hi there, I'm looking forward to help you with this delivery item Could you please let me know what you want me to do

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0