Đã Đóng

Painting rooms at a home in Randolph

Job Description:

Painting 5 rooms at a home in Randolph.

Kĩ năng: Vẽ tranh, Lao động phổ thông, Architecture, Construction, Construction Engineering, Construction Management, Thiết kế nội thất, Nội thất, Local Job, Matte Painting, Bích họa, Oil Painting, Watercolor Painting

Địa điểm: Randolph, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #36264349