Hong Kong parcel forwarding service

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I have a parcel currently stuck in Hong Kong since my current forwarding service doesn't ship perfumes, so I need someone who lives in Hong Kong that can provide me with their Hong Kong address so I can ship the parcel to them and they can ship it to me to my address in Singapore.

Parcel Delivery Shipping Giao hàng Flower Delivery Food Delivery Lao động phổ thông International Shipping Local Job Đóng gói & Vận chuyển Đón

ID dự án: #37229623

Về dự án

1 tháng trước đang mở

Địa điểm: Hong Kong