Đã Đóng

need someone to install tubeX

i need someone to install Tubex.

if you want to see it, it's at [url removed, login to view]

i think its mostly uploading and setting permissions.

Kỹ năng: Bằng sáng chế

Xem thêm: tubex, need someone install tubex, install 2012, jmbsoft, cvvtech, jmbsoft tubex, setting permissions server website, windows registry setting permissions, drupal setting permissions, setting permissions vbulletin, setting permissions

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1621903

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

sudha143

Hi I am ready to start the work.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0