Đã Đóng

ATLANTA, GA ONLY Sew designs for my brand. Must be able to make patterns.

This is not graphic design.

Must be able to draft patterns and sew together the designs.

Kĩ năng: Thiết kế hoa văn, Pattern Design, May vá, Thiết kế thời trang, Thiết kế, Fashion Consulting, Mô hình thời trang, Fashion Writing, Pattern Matching

Địa điểm: Atlanta, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Stone Mountain, United States

ID dự án: #34362201