Đã Đóng

I would like to hire Sewing

Startup clothing line looking to have a couple of my simple designs sewn (5-10). Seamstress must be able to interpret and sew from sketches

Kỹ năng: Thiết kế hoa văn, May vá

Địa điểm: Chicago, United States

Xem thêm: get designer clothing line, clothing line looking design, want hire agriculture expert, need design clothing line, need sewing manufaturer, like, find design website like, developer like, personally hire recruiter, artist hire sketch, trademark startup clothing line, clothing line startup, clothing line looking artist

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14846033

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

$155 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0