Đã Đóng

Electrical engineer for long term partenrship

15 freelancer chào giá trung bình $35/giờ cho công việc này

(79 Nhận xét)
7.9
(41 Nhận xét)
7.4
(40 Nhận xét)
7.1
(104 Nhận xét)
6.8
(33 Nhận xét)
6.6
(78 Nhận xét)
6.8
(61 Nhận xét)
6.5
(3 Nhận xét)
6.3
(29 Nhận xét)
6.4
(64 Nhận xét)
6.0
(63 Nhận xét)
5.6
(53 Nhận xét)
5.6
(14 Nhận xét)
5.1
(12 Nhận xét)
4.7
(5 Nhận xét)
2.3