Đã hoàn thành

Private Project to urasinov

Được trao cho:

urasinov

I want to see boards. It can be screenshot. Right now I don't know time frame and complexity of work. Thanks.

$40 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
3.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $95 cho công việc này

chienvo

Dear Sir. I can do it. Please see my PM

$150 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
2.4