Đã hoàn thành

PDF Transfer

Hello,

I am looking for someone to transfer a large document from word to PDF.

It would have to meet specfic guidelines per my publisher.

If you are experienced with createspace, this would be a plus.

Kĩ năng: PDF, Word

Xem nhiều hơn: word transfer pdf, pdf transfer, publisher document, my transfer, Word to PDF, word pdf, transfer, transfer to word, transfer pdf to word, createspace, pdf document, pdf createspace, document pdf, transfer document ms word ms power point, createspace guidelines, transfer per, `how transfer document microsoft word power point, transfer document microsoft word powerpoint, pdf transfer word pdf, pdf publisher, transfer word pdf, transfer word document pdf, transfer document powerpoint word file, dkrainwater, per pdf

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Sheridan, United States

ID dự án: #1037173

Được trao cho:

RajHeartbeat

Ready to start straight away..check PMB..!

$30 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.4

10 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

simplicityq88

Please provide the Word file and let me show you what I can do.

$30 USD trong 0 ngày
(6 Nhận xét)
3.6
sanjaygarai

Please see pmb.

$30 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.2
muhammadnaveel

i am ready to start the project.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
coconuTTwins

Check your pm ..

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
expertinexcel

Lets Start Immediately

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
photon174

Lets start the job. PM sent

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
HumaTaha

ready to start

$150 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shambiq

would love to do this project

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
luckyzory

.doc - .pdf

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
miguelpcn

easy-pisy project. Please check PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0