Đã Đóng

LSA CERTIFICATION

I want a help in clearing pega LSA CERTIFICATION

Kĩ năng: PEGA PRPC

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #33977011

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹25000 cho công việc này

spanisharmada10

Currently I am employed as a Lead Decisioning Architect in one of the leading MNCs with 3 years of Decisioning and Marketing Development experience. I also am a CLSA PART-1, CSSA, CPDC, CSA Certified Pega Developer wit Thêm

₹25000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0