Đang Thực Hiện

performance prism project

35 pages project+ interviews

Kỹ năng: Research Writing

Xem thêm: karaoke project, pages project, prism, project pay performance, project pages subfolders, yellow pages trial project, yellow pages project description, yellow pages project

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Kolding, Denmark

Mã Dự Án: #1680654

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

AnnaWinn

Hired by the Employer

$1000 USD trong 14 ngày
(18 Đánh Giá)
5.2