Đã hoàn thành

Perl Script to Upload inventory file to Amazon Mktplace MWS

Hi There,

I need an script in perl that uploads a TAB Delimited txt inventory file to Amazon Marketplace using "Amazon Marketplace Web Services (MWS) API.

Example file to upload attached

Kĩ năng: Dịch vụ trang web Amazon, Perl

Xem nhiều hơn: amazon mws perl, perl amazon mws, upload inventory amazon using mws, script upload inventory amazon, marketplace services, amazon mws upload inventory using perl, mws amazon api perl, inventory amazon, web inventory, upload amazon, perl amazon, mws, mws amazon, amazon upload, amazon script, amazon mws api , amazon inventory, amazon file, amazon pending script mws, amazon api marketplace, amazon upload script, amazon script upload, perl script file, inventory using, amazon mws example

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Madrid, Spain

ID dự án: #1637138

Được trao cho:

mz1

Ready to start.

$30 USD trong 5 ngày
(8 Đánh Giá)
4.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $158 cho công việc này

arnab0143

Hello Sir, Amazon API expert. Please check your pm for more details. Thanks, Arnab--

$300 USD trong 0 ngày
(50 Nhận xét)
6.5
gangabass

I can do this for you. See PM for details.

$50 USD trong 1 ngày
(135 Nhận xét)
5.8
srinichal

If you provide the api keys, i can deliver the perl script

$160 USD trong 4 ngày
(23 Nhận xét)
5.6
softwarevamp

Hello, thanks for invitation! Regards softwarevamp

$250 USD trong 3 ngày
(10 Nhận xét)
4.9