Đang Thực Hiện

4876 bug fixings in bigger project

I need person that fix 6-7 bugs in my bigger touristic portal project

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem thêm: portal fix, xman3, portal project, touristic

Về Bên Thuê:
( 248 nhận xét ) Tacoma, Bosnia and Herzegovina

Mã Dự Án: #1755746

Đã trao cho:

pgandulfo

I'm a good programmer in Perl / MySQL

$45 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0