Đã hoàn thành

119255 Cgi Script Installation

Hello,

I'm looking for someone to install the XpressCart cgi script (I already have the script) for my website. I've provided the Read me below.

Thanks,

Brian

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem thêm: cgi cgi, CGI script, website script installation

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Alexandria, United States

Mã Dự Án: #1865424

Đã trao cho:

adrianiacobsl

i can do this now. thanks

$25 USD trong 0 ngày
(60 Đánh Giá)
5.4