Đã hoàn thành

150059 IE fails to open our DB pages

Our online data base fails to open using IE all versions. But opens with other browers. The DB was originally installed by NIK and Asdfgroup.com. However they fail to answer help call.

Need assistance!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem nhiều hơn: open all pages, nik, ie, ie, call perl

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1896238

Được trao cho:

$35 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0