Đang Thực Hiện

7707 Install Perl Scipt in CGI bin

My client needs perl script installed in the cgi-bin folder.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem thêm: perl client, cgi cgi, install cgi bin, scipt

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét )

Mã Dự Án: #1758577