Đang Thực Hiện

7707 Install Perl Scipt in CGI bin

My client needs perl script installed in the cgi-bin folder.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem nhiều hơn: perl client, cgi cgi, install cgi bin, scipt

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét )

ID dự án: #1758577