Đã hoàn thành

8909 Install Smartsearch 3.01 - CGI

Installation of older version of Smartsearch 3.01 CGI version. Tried installing but can't make operate. Probably a chmod file permission oversight. Private FTP access already setup. Contact after winning bid and I'll email you the access information.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem nhiều hơn: ftp perl, email cgi, install email, operate email, cgi cgi, setup private ftp, perl cgi email, bid install cgi, private ftp

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Edinburg, United States

ID dự án: #1759776

Được trao cho:

zaplance

ready to start

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0