Đã hoàn thành

246 Mod for Payments

A simple mod to charge aditonal fees after a bid has been placed and more money was given.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem thêm: pending payments, mod perl, money mod

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

Mã Dự Án: #1751114

Đã trao cho:

jashsoftpk

hello, ready to start.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0