Đã hoàn thành

82175 mods for smartsearch

i want some mods for smartsearch like, 1) adding xml feeds from [url removed, login to view] ,[url removed, login to view] & spaex. 2) clickbank is not working properly, i need that to be fixed. 3) i want to provide my search feeds to others. i want the work to be completed vers quickly, pls bid if you can keep up your commitment.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem nhiều hơn: ha com, vers, AH, clickbank perl, clickbank xml, search xml search feeds, need mods, mods

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) smithville, United States

ID dự án: #1828841

Được trao cho:

lampcagriya

can be done...

$99 USD trong 2 ngày
(584 Đánh Giá)
8.7