Đã hoàn thành

2816 Move Site/Server - SmartSearch

I need to move the search engine [url removed, login to view] to a new server. The search engine is run by the SmartSearch script. Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem nhiều hơn: server move, move, search server, site server, smartsearch script, move www, script run server, move server, move site server, run script server

Về Bên Thuê:
( 254 nhận xét ) Dublin, Ireland

ID dự án: #1753685

Được trao cho:

jfreyre

I can do it.

$170 USD trong 0 ngày
(314 Đánh Giá)
7.3