Đã hoàn thành

121838 Need Fuzzy search

Need to allow "fuzzy" search instead of exact search for Company names etc

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem thêm: search anything

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) O, United States

Mã Dự Án: #1868004

Đã trao cho:

century

As discussed.

$20 USD trong 0 ngày
(28 Đánh Giá)
5.0