Đã hoàn thành

120342 Per Project

I have a web site that has some bugs in the admin function that needs to be fixed.

It will be a straight forward project for a decent perl programmer.

I am looking to get this completed very quickly.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem nhiều hơn: straight forward project, straight project, forward project completed

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Dublin, Ireland

ID dự án: #1866506

Được trao cho:

maysam

according to email

$100 USD trong 7 ngày
(151 Đánh Giá)
7.1