Đang Thực Hiện

164045 Perl project

I need experienced man that fix few bugs in my Perl project (touristic portal)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem thêm: portal fix, Project Man, perl fix, xman3, touristic

Về Bên Thuê:
( 248 nhận xét ) Tacoma, Bosnia and Herzegovina

Mã Dự Án: #1910236

Đã trao cho:

tituz

Ready to work

$70 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0