Đang Thực Hiện

6403 A Poker Bot

Poker Bot Project

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem nhiều hơn: poker bot, project poker bot, perl bot, project poker, bot project, perl poker bot, poker project bot, poker bot project, bot poker, poker project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1757274

Được trao cho:

sonitinsl

Hello, As per discussion for the project posted earlier. Regards,

$500 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0