Đã hoàn thành

120204 Quick Fix CGI

need a quick fix to a cgi script. Little bug in the script and I cannot find it - if you are interested PM me.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem nhiều hơn: quick fix, perl fix, perl quick script, cgi cgi, fix cgi script, CGI script

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1866368

Được trao cho:

poassl

as per pmb

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0