Đã hoàn thành

137176 screen program11122

program to grab info from screen

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem thêm: info screen, grab screen, grab info, perl screen, screen grab

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Austin, United States

Mã Dự Án: #1883350

Đã trao cho:

aa5

As agreed

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0