Đã hoàn thành

6506 script reconfiguration

I need somone that can reconfigure a script that is not working .It is a perl script.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem thêm: reconfiguration

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1757377

Đã trao cho:

whobdat

As discussed on PMB. Thanks! -Bryan // *Payment via Paypal required prior to project start

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0