Đang Thực Hiện

128296 Very small perl script

Hello,

I need a little fix on a perl script.

All is explained in attached file.

G.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem thêm: small little, small fix on, perl script file, perl fix, need small fix script, attached file script, perl script, small perl script, perl file

Về Bên Thuê:
( 74 nhận xét ) Paris, France

Mã Dự Án: #1874464

Đã trao cho:

George2

I like perl

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0