Đang Thực Hiện

Perl Programmer to edit XfilesharingPro script

Hello,

I find someone who can edit XfilesharingPro script (perl + html) . My requirement is in attachment . Please looking on it before you bid.

Best Regards,

Talay

Kỹ năng: Apache, HTML, Perl

Xem thêm: find perl, perl programmer, script perl, edit bid, perl edit, bit80acc, programmer 2011, xfilesharingpro, perl find, apache programmer, can edit, perl replace html script, programmer project bid, apache script, programmer coder bid, perl text html script, programmer job bid, html perl, best programmer, html programmer

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) suanluang, Thailand

Mã Dự Án: #1025466

Đã trao cho:

tehif

I'm good at perl. Let me help you!

$60 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
4.9